Aller au contenu

Ickote atisokan

E pe otciparik Wikipetcia
E tato konekisitc ka koski kanawapatcikatek 7 Ka wasikototc pisimw 2022 à 10:17 nohwe Thérèse Ottawa (ka ici arimowaniwok | Kaki witcihehin)
(pitoc) ← Nictam ka ki masinatek | Mekwatc ka otamirowitcikatek (pitoc) | Tec aci ka ki otamirowitcikatek → (pitoc)
Ickote atisokan

Manawan/Wemotaci[meckotcita | meckotcita ka itactek]

ICKOTE Ickote taci ka otciparik anihe, ekote nte pisimok, ka otciparik anihe kaie tca kirika e onimiskikak, ekote ni ka otci wapatakik tca, kaie tca anihi asiniwa ka tca otamicimatcik, ka piskarecimatcik. Itwaniwon ni anihe atisokan, asini ka piskarecimakaniwitc. Ki kiciwahakopan witc nehirowisiwa peikw neta. Ekotca ni e ici otapinatc neta asiniwa e apiritci e tca matikonihwatc anihi witc iriniwa. Nete tca taci e nanipowiritci pacitc nte e nanipowiritci, ekote ni e takonikopanen e kickapiskarik, ekota e ici pakiciniritci anihi otasinima e patahwatc anihi ka kiciwahikotc. Ekotca ni ka piskareparitci tca neta. Aci meka itew : « Ki wapamaw ani e isparitc asinik ka takicik? » « Ehe » itew meka e kanawapamakopanen. « Ki ka sa kwetowi totetano kitci ki piskarehamakeikw anihe, nama tca arimatc ki ka petanano kitci onimiskiskak. Nama tca arimatc ki ka pamiwotanano ka pamiwotaikw kitci piskarehamakeikw. » Sakatakana meka ko mockinawakopan. Enkweriw ko matcewotawakopan, e tca meckotcitatcik e ici taciketcik e pamatisitcik. Sakatakana iskahwewok, kipohwewok aric aka kitci micta kiripaskisoritci. Ekotca tapwe ka totakik, ki piskarecimewok anihi asiniwa. « Tan tca ke ki totamok kitci ki piskarek » itew meka. Aci meka « sakatakan kiapatc ki ka apatcihano » itew. Aci tapwe anihi sakatakana, ki pisawakicimew nac tekaci e pikiskisiritci, napanew nte ka icinakositc, ekoni ka icinakosiritci. Ki sirikocimew ekotca ni ka piskaretc, tepirak peikwaw nte e ki totak, aci nokoniw e packirecinik sakatakanik. « Ahw tca » itew, « peta tca nte mirapakon kirika wikwas. » Ki kwapaham, nete ici actaw wikwasik aniheriw mirapakoniw. Ka taci potatak, kek wetci piskareparinik, ekotca ka iti matce otickotemitcik. Aci nama arimatc pamiworewok anihi sakatakana. Kaie tca ki tawok aniki ka totakik, tca, mictikwa nte. Ani aric mictikwa e wapamatcik witcictikwa nte e aispariritci, e ki nte kowaciniritci e tca rotinik e wapamawakopanen. Wisaketcakw tca icinikaso anahwe iriniw. Wi tca mitekatowew aka kitci kitoritci anihi mictikwa. E iti meka icitcitceritc neta : « Ahw, micta ni kicitew » itekopan meka. Ekoni e takotcicehokotc. Ekota tca ni e apitc anahwe Wisaketcakw, petaw minawatc kitci rotinik. Ekote tca ni kaie ka otci matceparik, nte ko ka totowatcik mictikwa, kitci piskarehamatcik. Tawok ni aric kiapatc iriniwok ka ki matawi totakik, enko aniheriw ka apatcitatcik mictikoriw. Nte totamokasowok, aci piskapareriwa mictikwa. Nama ni anihi mictikwa, tepirak ni katawok ni, tepirak omitoneritcikaniwaw apatcitawok. Ekoni e piskareparinik, tepirak meka nte totamok. Aniki tca ko aka ka matawi totakik, kinec ni ko nte tetipanewakopan mictikwa, mitowi nte atcapiwa, enko ni ko ka totowakopanen. Ickote tca anihe, weckatc nama orina ki otci apatan anotc kirano ka icinakosiikw, ka kotowewok mikiwamik e tacikeikw, rakasimonik. Nama ni orina ki otci apatcitawok aniheriw kimocominook, tepirak e tcipakosotcik aniheriw apatcitawakopan. Kotc e ickwa mitcisotcik, aci actowehamok, e nipatcik. Nama arimatc apatan. Micta meka miro otapicimoniwakopan, miro wikasimiwakopan, miro akoniwakopan maskowana, awesisiwana tca kirika e wectatcik ke wapowanitcik mitowi anahwe wapoc. Nama tca arimatc kotowewok, tipi kisisowok meka. Kaie tca e kanawapataman pimatisiwin, awesis e kanawapamatc, nama ni kotowew wir, nama tca kowitciw peikon. Enkweriw wikasim ka apatcitawak. Kaie tca e isparik, anahwe ka kiceritak ohweriw askiriw, ka iti matisimakanik, ki ni mamitoneritam aniheriw. Ki meka itew. Tawtaw ite wetci pe sakasikeritci ke caweritcikeritci, kitci kiciterik mitowi nte wapanok. Kaie cawonok ki tanoniw kaie nte ka ici pakitinak. Ki tca ni osimiwok, ki onitcaniciwok, enko niki tca ka pe nokok e pe rotik, ka kicitek, ka kimiwok, ka kisinak. Kiwetinok kaie ki nokoniw e ki actatcik caweritcikaniw. Ekoni ka icinakok atisokan.

Roger Échaquan. Légende recueillie par les Services culturels du Conseil de la Nation Atikamekw - mars 2001.