Aller au contenu

Kinoce atisokan

E pe otciparik Wikipetcia
E tato konekisitc ka koski kanawapatcikatek 7 Ka wasikototc pisimw 2022 à 10:25 nohwe Thérèse Ottawa (ka ici arimowaniwok | Kaki witcihehin)
(pitoc) ← Nictam ka ki masinatek | Mekwatc ka otamirowitcikatek (pitoc) | Tec aci ka ki otamirowitcikatek → (pitoc)
Kinoce atisokan

Manawan/Wemotaci[meckotcita | meckotcita ka itactek]

1

Peikw iriniw kirika tca onahakicima nte ki nipowirikopan nte otanisa. Micikamarikopan tca niheriw sakihikan ka taciketcik. Micta ko ntohokopan naha iriniw. Tarikopan tca ko nte kotakihi iriniwa ka witcitacikematc, onahakicima witcitacikemakopan nac ki onitcaniciriwa. Nama tca orina kitci sakihew nehi onahakicima. Mocak tca e ki itatc « Ki ka ntohitinawaw ». Kekociciriw tca ko nte nipatakiponen, mani mawotcitakopan. Tepirak nanikotinaw peikw nte mawotcihakopan namesa, kekociciriw nte e nipatatc tepirak aka e wi acamatc nehi onahakicima. Nama sa kitci sakihew. Ki orata acamew, nama aric wiskat kitci tipipiriw e mitcisotcik kaskina nac ki itikokipan : « Ni ka ntohon nin, ni ka ntohaw nitiskwem. » Nama ki otci mireritam. Matakackitarikopan meka nehi onahakicima. Nama tca ki otci mireritam. Naha tca iskwew itekopan nte : « Ni ka ni matcehon. Ni cta wi mitcin waw. » « Ma, itekopan aka naha kice iriniw, ninan ni ka matcehonan. » Micta warowik tca takonikopan minictikoriw, micta ko mitcenikopan neta waworiw. Kaskina wec nte aicinikakonikopan. Micta micarikopan niheriw minictikoriw. Ekote ka ici matcehotcik kirika nehi onahakicima nac nete ki micikawok. Iskwew tca naha ki kicatikew. Nete ka macakatcik. « Nete kir ici matca, itakopan naha onahakocima, kenin tca ote. » Niheriw tca iskwew ka ntoweritak kitci mitcik, kiackw waworiw ki ntoweritamopan kirika tca cicip waworiw. Ki witam nte irikik ke petaritci nehi, ki itekopan naha iriniw: « Kecpin tca nihe ntoweritaman, ka wi mitcik mani kita takinam niheriw. Itekopan aka. Kecpin takinake, mani kita pameritam nehiriw awocamec, kita wepinam ni. » Aci e matcakopanen naha iriniw, marotc wir ki otci icaw. Apikopan e kimosamatc nehi onahakicima nte matceacikameritci. Ke takocin naha iriniw, petaw niheriw waworiw, micta mitceniw. « Mictahi ni mitceno » itekopan aka. « Matca kiapatc icaw itakopan aka. Nete ma waseak* ica. » Aci neta iteritam naha iriniw nika ni nta nikatihowaw*. Aci aka matcaw naha iriniw, onahakicima tca e nte e matceackameritci e iteritak nte aci nika ntowapamaw nicice. Ekoni e ici ntowapamakopanen. Ka iti sakietc, aci kotc … (5:45) e tca nikatihowatc* nehi onahakicima. Matakackitariw nehi onahakicima, nama aric kiskerimew. Ata ki tepwatiko, nama ki otci pamitako. Nac ki aimihew, ki nte petowew e aimihikotc. Nama ki otci pamtowew terak ki itew « Ekote ni tacike. » Ekoni ici matcehokopanen nac nete kekat ka iti macikatc. Wapamakonikopan aka wircike e petcimickatc. Aci natcipahiko nehi otanisa. Kokwetcimiko ki itiko: « Tan nte ni wir. » « Mani ni ki otci wamaw itekokopan aka, aspin ni pa mawotcitapan nte kewir waw. Ki waptamoriwa niheriw, ketcinatc wec aicitike kekotc piresiw wec ka totakokwen. » Itekopan aka. E ki tcani nikatihowatc. Aci aka matcakopan naha. Ki wapamew nete mikona… (7:07). Kinoskosiriwa. Ka aka wamakopanen nehi nte aka sparhakopan nehi mikona. « Enko ke apitcihak itekopan naha, ni ka tca acokamiran. » E iti otapinatc nehi, ekoni ici opohotc naha iriniw. Aci nete iti natakamepriw* kekat, kaie wamew kiackwa e mi mireritci, tetipareriw nte. Micta kanawapamew. Ekoni misiritci anehi kiackwa, mia kotc oskatikok ici pakitiniw. Mi cta aka kanawapatamokopan. Ekoni ici ponetc neta, nete tca ici matcatc orikasimonikiamikw. Aci aka wapamakopan nehi onahakicima tci pe tactimapariritci. « Kaa ! itekopan aka, mani kaki iteian ni ki onihaw. … ki matcerikotike ». Nama ki tci witamowew nehi ociceca e ki acokameritci. Mamiskaterimew aka nehi ociceca. Ki petaw niheriw waworiw e ki ntoweritamoritci. Ki aka itakopan nehi ociceca « Matca akotita nihe peikw waw, nta kiskerita. » Ekoni ici akotitatc, kosapepiriniw aka. « Mani nehe kaki mitcinawaw itekopan aka, aci ni pireciciw. » Minawatc kotakeriw ki akotitaw, okitc aka nte ispariniw nama kosapepariniw. « Enko tca nehe ke mitciikw tepirak. » Kanawapamakopan aka nehi onahakicima, nama wec ki otci itew. Terak ki ntotowew e ki aitikotc. Tapowe aka ki mitcikopan, Ki pakaham naha iskwew, kanawapatamokw niheriw waworiw e micta tca mirowacinikw. Wamitisowok neta onapema kirika. Wirawaw tepirak, nama wapamew ociceca. Aci ki mamiskaterimew. Kimotc nta kiskerimew, aric nikaniko aka kitci kiskerimikotc. Ekotca ka ponihatc.

2

Ekoni tca ka pa taciketcik notcimik e pa tca nta wapatak niheriw sakihikaniriw, ki wapatam nte atamipekok nte pamiskanowaniwonik. Mos neta matamew, wapatam ke e ki mitcisortci. Nac tekaci ki wacikamehew* neriw sakihikaniriw. Tacikeriw neta mosowa, nac ki nte kiskerimew tan nte tacikeritci. Mani kita matcaw naha mos ekote ni ke taciketc. Ka pe natcihatc ki kipotaw sipiriw, ki matactowew. Ekoni ici matcehotc. Atamik wapamew namesa e cta mitcetiritci nipik. Kaskina aka wapamew, kaskina wirew « Ekoni icinikasotc naha » Naha tcani namepar ka icinikatakiniwitc ka itakiniwitc. Nikotin e mickatc e iti sakiweparitc, wapamew nete e taci apiritci tetawitc nte sipik petactimotirew. Ekote ote ici pe itapiritci, kek wamakopan namesa e wepinakiniritci nete mitcik. Maskowa askani. E tca kakipepitc anaha masko, terak otapinew namesa, ekoni ici akwepinatc. Itakopan aka nehi maskowa « Onatcihew namesa ». Aci petowew neta onahakicima « Mani onatcihew, mani kita onatciew. Irikik ke apitcihatc, ekoni irikik ke apitcihatc. » Micta aka mamiskateritam naha kice iriniw e petowatc aka tca pa witcewatc. Minawatc kiapatc ki matceho. Ekoni ka acokamepritc*, wapatam neta minictikoriw e takonik minictikwapiskoriw. Micta arowactinikopan. Aci aka wapatam nte e papatikoparinik* wacekam neta. E iti icakoponen, ekoni ka wamatc namesa neta, e tca atcitcakicinitcik namesak. Ekoni askani nehi namekosa ka wamatc. Kanawapamew nac nte warowik e nte tacikeritci. Kek aka, erotc petowew nehi onahakicima e itikotc; « Akowir pecotcik ica, ki ka otamihawok. Ki ka kiciwahawok. Kecpin kiciwahate, nama ka ki mickan sakihikanik. » Itikokopan onahakicima. Nama wapamew, aric tca aimihiko. Kirowe askani nehi matakackictariw onahakicima patok wir. Ki maka tapowe iti icaw nte pecotcik ekoni eki nimiteticohatc* namekosa. Nama warowik icaw, aci micta mitcahaniw. Nama kirikec tapowe ki mickaw. Nac nete, aci nama kackitaw kitci positc tciman e micta tca mitcahanik. Aci aka itew nehi onahakicima: « Tapowe kiskeritam wir kirowe. » Ekotca anotc nehi namekosa, enko tcani tepirak aci anowotc ka atisokasotc namekos. Pecotcik nte 122 anowotc ka icinikatcikatek, ekote ko neta namekosak e nta taciketcik minictikocik itekera. Nama tca kiriperitamok niheriw nehirowisiwok e wepahapetcik kekotc e pakitihowetcik. Anowotc tca nehe minictikw, awik itohak niheriw, ekoni e micta mitcahak kaie micta rotin. Enko tcani niheriw namekos ka kiciwahakiniwitc, nipitepirihowok tca neki namosak. Kotc kirika e pitorahakiniwitc namekos, ockicikok tca nte e ici mokinakiniwitc micta ni rotiniw. Mocak ni ki otcihikwinan ninan nte e awaciak nac e iti kiciatisiak aka wiskat kitci potciwakinikakinitc. Kotc e totwakiniwitc, ekoni e micta rotinik.

3

Ohwe tca kotak Kinoce atisokan e iti piponik. Aci mickotinikopan. Ki tcani matcewicamew nehi onahakicima kitci nta atosketcik. Tapowe tca ki matcawok, naha tca iskwew ki ni ocitakopan ke otacikonirtci onapema kaie tca naha takonikopan kice iriniw otacikan. Kiniwarikopan niheriw otacikan eki tca sosoketcik. Naha tca onahakicima pitoc itapikohikateriw. Ka pa taciketcik nte notcimik, kek micta nti icpokinokariw, kek aka itekopan, ki pomitewok nte. « Ekote ota ke nipahikw, katca pasonasonano. » Ekoni tapwe kitowetcik neta. Ekoni ici akotatcik otacikaniwaw tapickotc. « Ekoci nipa itakopan aka onahakicima, ni ka tca nanakitcitan kitacikano aka kitci ickwatek.» Mani nipaw naha iriniw. Ekoni ici atikotatc naha neriw onahakicima otacikaniw. Nte ki ici akotaw otacikan ka ici akoterik, minawatc kotak acikan ki ici akotaw. Ki aka kockonew naha onahakicima. « Aci ki ka kiwanano » Kisinariw. Aci aka kwetinam otacikan. « Nitacikan ! » « AH ! Ketcioma ki tcicteparinotike. Tepirak nin ohe nitacikan. » Kek aka itakinikopan : « Mew ni nehe kitacikan. Nin ni nitacikan. » « Mani ! nin ni. » « Nata oweriw e ki itapikohak. » Wawekariw tca e ki itapikohiketc iskwew. « Nin ni nehe nitacikan. » E ki tcani nitaskohak niheriw otacikaniw ekoni ka ici otcictehaskohak ickwaterik. Itew aka : « ketcinatc atca ki ka kiwanano. » Ki mirew neriw ntowatc otacikan. « Matca tca nikanimatca itekopan nehi onahakicima, tapickotc tca ica. » Aci kita matcaw naham wir tca naha cikopi ki mawotcihew, mirapakoniw e ki tca okwekinak osit. Ka motetc, kek sikitciw aci tca kekat nete takocik. Aci naha iriniw micta ko *wakockaw*, minawatc ko matcaw, minatc ko kiapatc *wakockaw*. Ki aka petowakinikopan e micta tca sikitcitc : « bhbhbhbhb ». Nanikotina onawis petakosiw, nanikotinaw ko pe pecowetam. Aci ko minatc nte aicaritci. Ki aka tapwe kowiskopecaw* naha, aci kta micta miro petakosiw. Warowik ici petakosiw. « Tan nte kicice ? » « Ote ni petcimotew, nama ni ke otacikaniw. Ki ni ickwateriw otacikan. Nin tca neriw nitacikaniw ka ki pe piskak. Ni ki aric ntoweritamowaw. Ekotca terak e wakwekinocowetc cikopiwa» itekopan aka. Ki aka takocin naha iriniw e micta tca sikitcikoponen. Miskomik tca e motesan. E micta tca sikitcisan, tekci kotc mikwariw. « Tan ka aiciin ? » « Ki otcoctiactan* nitacikan .» E ki tcani otcoctiaskahan otacikan e ki akotakinionik. Itakinikopan aka « Tapwe matawesiw » Itakopan aka onahakicima. Wir kirowe matawesiw, ekonetci ki ponihatc onahakicima.

4

Micta kinowaw anihe atisokan. Ekonetci icinakok kinoce octikwan e micta mitcenikw oskaniriw octikwanik. Ekoni tca e titik neta atisokana. Niheriw tca nte e takwakinik ka pa aicakopawonen notcimik pa kiskinohamowakaso nehi onahakicima e micta tca kackitaritci e atoskeritci. Kek itikokopan nehi ociceca : « Ki petowaw ia ? » « Ma » « Ote titietam » e micta tca arowactinik. « Nama ni petowaw, terak names ni petowaw » itekopan aka. « Mani mos ni » itekopan aka. Kek minawatc petowek, Aci pecotcik naha otekamitaw names. « Ki petowaw atca » itekopan. « Ehe, mew ni mos, itakinikopan aka, names na » e nte otekomitatc nte. Nte aka itakopan « Ki ka icanano nte pecotcik. » Ekoni ici icaritci. Nte wacikamariw ni, ekote ni ka nikahotc. Ki aka petowew namesa. « Ki petowaw atca » Itakopan nehi ociceca. « Ehe » « Ka ititan, itakopan aka, names na, mew ni mos. Mani kita kito mos, erowatc ki ka wapamanano. Nama aric anowotc, patoc ni kicepa ki ka wapamanano. » Itakopan aka ociceca « Ekote ke oski icaikw, ekote ke ototapetc naha mos ka pehewok.» Tapowe aka ekote ka icatcik, ekote ka otototaperitci anehi mosa. Minawatc ki nipahawakopan. Ekoweriw ni kiapatc ka nte nekatcihatc, e ki tca itatc « Ni ka tca matcetan nihe wias, ni ka nta akotan nete onikimik. » Mictikwa ki matcehakopan. Atike ka taticak niheriw tcimaniw, atamik nte. Ki aka icakopan nte, e itatikatc nte. « Mani ka ki apitcitanano tciman. Ki ni pikotin, ni ki pikotitan. » « Marotc, itakopan aka, pekon ni ka pe ican nte. » Ekoni ka ici nikatatc nehi, kinec ki tonihoriw. Aci aka pe macikariw, micta miro tcimaniw pe apitcitariw. Enko tca naha mictikw, micta mitcaskosirikopan, eki tca okockotatc nehi kitci pe apitcitatc otciman. Enko sani e ici itatisokasotc anaha kinoce atisokan. Kaskina tca kaki witak sakihikaniw, sipiriw. Tepirak tca ka ici nta ntowamatcik awesisa. Namekos kewir ki matewesiw. Ki iriniwiw kaie wir, pitc tca kiciwahikotc maskowa, ekoni ka matcatc. [1]

  1. Jos Ottawa, Makue Vollant