Otcotcocanapom

E pe otciparik Wikipetcia
Otcotcocanapom

Enko anihe ka minikwaniwok kitci ki mickowak oskan. Awacicic manihakaniwiw aka mici eki mitcisotc. Matci irin tcotcocanapo tcotco ka takonik.Nocanahakaniwiw itaniwon