Aiamihaw Sakik

E pe otciparik Wikipetcia
Duerer-Prayer.jpg

Nictes pe witcihici kitci mackowisian aka kitci kackeritaman, ki mitatitin, mocak kika sakihitin. Nama wiskat aci kika wapamitin, mocak aric kika sakihitin.